News

2022 OHDSI APAC SYMPOSIUM (Taipei, Taiwan)

Symposiums
Date: 2022-09-01
Hit: 3512

Welcome to 2022 OHDSI APAC Symposium

12th-13th Nov. 2022, Taipei, Taiwan

For further information, please refer to : https://www.ohdsi.org/2022apacsymposium/